sunny's Recent Activity

  1. sunny attached a file to the thread Xin giải mã hóa đuôi .Masok.

    Với quan sát của mình thì tốt nhất là nên tìm cách backup dữ liệu chủ động. Như Windows Defender của Microsoft cũng khuyến cáo tương...

    WhiteHat AV.jpg 19/08/19, 09:08 AM lúc 9:39 AM
  2. sunny đã trả lời vào chủ đề Xin giải mã hóa đuôi .Masok.

    Bản thân windows 10 khi cài xong đã mặc định có Windows Defender rồi. Các AV khác là anh em cài sau khi đã bị mã hóa thì có tác dụng gì...

    15/08/19, 01:08 PM lúc 1:28 PM